Elevrådsmöte 17 oktober 2017

Närvarande

Anette – lärare

Kicki – lärare

Jessica 6 b

Linnea 6 e

Oskar 6 c

Måns 5 a

Max 5 b

Alma 4 a

Spökmorgon 27/10

Det börjar 8.00 och därefter utses den bästa utklädseln av elevrådsrepresentanten. Elevrådet gör affischer.

Åk 6 vill att kiosken öppnar igen
Pingisbord och rack med bollar – skolan kan köpa efter jul 2-4 rack per klass.
Nya mål på fotbollsplan 7-manna – Max frågar grannen hur man gör.
Sovmorgon?
Innebandyplan?
Gungor?
Hål klätterväggen, som behöver fixas.
Käpphästar
Löpband i klassrummet
Klocka på fotbollsplanen

Elevrådsmöte 26 september

Närvarande
Kicki
Anette

William 4a
Wilma 4b
Linnea 6e
Oskar 6e
Jessica 6b
Alva 5C
Måns 5a
Max 5b

Aktiviteter som elevrådet brukar delta i;
Spökrasten
Hattparaden
Klassråd – Trivselregler

Nytt för i år fysisk aktivitet
Visa filmen för klassen

Skolelever som rör sig i skolan lär sig bättre. Ert uppdrag är att ta reda på vad som gör er mer fysiskt aktiva i skolan och på fritiden. Ta med er två förslag från klassen. Redovisa med filmer och bilder.
trivselledare, kanske något vi kan återinföra. Vi pratar om olika övningar man kan göra för att röra på sig under skoldagen.
Detta ska redovisas 7 november. Nästa eleverådsmöte den 24 oktober.

Elever får stå i bamba och äta
Fönstren i C-huset går inte att öppna
Schemat fungerar inte överallt
Klocka som man ser från fotbollsplan

 

Övriga frågor

Elevråd åk 4-6 25 april

 

Närvarande:

Ida åk 6
Fredrik åk 6
Elma åk 5
Tindra åk 5
John åk 5
Ella åk 4
Matilda åk 4
Linus åk 4

Vi planerade hattparaden. Elevrådet ska utse två i varje årskurs som har den mest kreativa hatten. De ska få ett litet pris samt ett diplom.

Eleverna i åk 5 ansvarar för att köpa något som kan ges i pris.

Viktigt att det är den mest kreativa hatten som får pris och inte den dyraste.

 

 

28 mars

Tindra 5d

Elma 5e

Matilda 4a

Sam 5b

Melvin 5a

Amir 5c

Fredrik 6d

Ida 6e

Vilma 6f

 

Vi sätter upp skyltar på toaletterna.

Hattparad den 28/4 elevrådet utser vinnare och tillverkar affischer

Sexan vill spela fotboll, hur är planen indelad? Dela in planen i olika tider så alla kan spela. Skyltar med tider på när alla kan se när de kan spela.

Schemat är orättvist, det andra spåret har kortare dagar (åk 6).

Ytegymmet har gått sönder. Vart tog kompisgungan vägen? En basketkorg till.

Åk 5 vill ha gungor. samt godare mat i bamba. Blanda inte grönsakerna, dela upp dem. Snöbollskrig på ett bestämt område.

Gemensamma sluttider för alla i spåret, önskemål till nästa år. Torkskåp kapprummen.

Basketbollar. 7 mannamål på fotbollplanen. Samma gräs som på IP. Klocka på fotbollsplan. Tacos i bamba. Mjuka bröd istället för tacochips. Önskevecka.  i vecka bamba. Rullgardiner så att man kan se på film samt öppningsbara fönster, Rio och Mitten. Duschar med draperi. Klocka i Rio.

Förbättra målen på fotbllsplanen. Sopa skolgården och förbättra basketplanen. Större salar. Rastleksaker plus rastaktiviteter.

 

 

 

 

Närvarande:

Ida 6E

Vilma 6F

John 5F

Amir 5C

Melvin 5A

Elma 5E

Tindra 5C

Lovisa 4B

 

5C
Fler bollar
Fler basketplaner förslgsvis bredvid volleybollplanen
Fixa volleybollplanen
Trivselledarna saknas
Kompisgungan- var är den

5A
7 mamma mål på fotbollsplanen
Gummipluppar under plastgräset istället för sand
Fler basketplaner och basketboll.
Torkskåp
Längre gymnastiklektioner på vintern

6F

Orättvist med schemat spår ett slutar tidigare

 

Toaletterna – hur får vi dem rena?

När du är klar på toaletten ska du

  • Spola
  • Plocka upp papper så dig efter dig
  • Om du spillt vatten, torka upp det efter dig.

Mer om toalettern;

  • Man får inte sitta där och spela på rasterna
  • Man går en och en på toaletten.

Vi vill ha tjej och killtoaletter

Elevrådet gör skyltar som ska sättas upp.

 

 

Möte den 15 november

Närvarande:

Jolin 5C

Alma 4F

Linus 4C

Fredrik 6D

Vilma 6F

Ida 6E

My 6B

Tengil 5E

Jonathan 5D

 

Linus har varit och pratat med bibliotekarien;

Vaför får man inte låna de böcker man vill?

För svåra ord, i vissa böcker. Om alla lånar böcker som är för de äldre så räcker de inte böckerna till åk 7-9.

 

Hur blir vi trevligare mot varandra på skolan?

Samla femman i två grupper en ggr i veckan och göra lekar tillsammans.

Dela ut lappar till dem som gjort något bra.

Ta med frågan till era klasser.

 

25 oktober

Närvarande:

Linus 4C

Jolin 5C

Tengil 5E

Jonathan 5D

Carl 4E

Tom 4D

Alma 4F

Matilda 4A

Vilma 6F

My 6B

Louvisa 4B

Dagordning;

Får man klättra på bollplanket? Anette

Varför är det sand och inte gummimatta. – Vi väntar på den nya ställningen och ser hur det blir först.

Man vill ha rampen tillbaka – Anette kollar vart den tog vägen

Bamba är för trångt – Tengil och Carl tar kontakt med rektor Elin och Svante

Fyrorna har reserverade platser

 

För mycket vegetariskt i Bamba

Barnen får välja mat en gång i veckan – Carl

 

Klätterställningen – var är den?

Handbollsdagar – handbollsplan

 

Spökrast eleverådet inte haft tid

 

Hyllan för 13-åringar i biblioteket för alla – Linus går till bibliotekarien och frågar

 

Bättre linjer på basketplan – Anette kollar med vaktmästaren

Större basket plan

 

Mörkläggningsgardiner – Florida- Los Angeles -Anette till vaktmästaren
Det saknas projektorer Washington

 

Större skolgårdsgränser – Anette frågar

 

Snöbollar på fotbollsplan – nej

 

Fler basketbollar – Anette frågar