Ny termin

Inför eleverådets nästa möte vill vi att ni aktualiserar trivselreglerna på ett klassråd. Det är viktigt att alla är rädda om skolans miljö och om varandra därför måste alla känna till trivselreglerna. Vi diskuterar sedan i elevrådet om det bör göras några förändringar. Så lämna synpunkter till era representanter.

Här är de som gäller nu!

Nästa möte är måndag v. 8, 22 februari, kl.8.30-9.20.

 

Protokoll 7 december

Vi väntar på att flera uppdrag skall bli utföra av medlemmar i eleverådet. Vi får hoppas att dessa uppdrag är utförda nästa gång vi ses som blir i januari.

  • Några skall besöka vaktmästaren och be om klockor i omklädningsrummen
  • Några skall besöka bamba och be om att få vara med och göra matsedeln
  • Några skall kontakta rektorn om att det ibland är svårt att hitta sittplatser i bamba

Detta var önskemål från klassråden att vi skulle ta upp på mötet.

Önskar snöbollskastning på ena fotbollshalvan.

Sjumannamål – ?

Vattenfontän att dricka vatten ur.

Elever på högstadiet håller inte mattiderna, detta blir stökigt.

Eleverna vill ha tillbaka sofforna i klassrummen.

Ett handfat till i bamba, det saknas ofta tvål. Kranarna är för tröga.

En streetfotbollsplan önskas.

Trivselledare fick inte sina kort förra året.

Varför byttes inte båda klätterställningarna?

Vart tog kompisgungan vägen?