Elevrådet F-2

Elevråd 170405

Närvarande:

Anna-Karin (lärare åk2), Betty (f-klass d), Elvira (f-klass b), Stella (f-klass a), Oskar (2a), Nora (2b), Otto (åk 1 Barcelona), Linn (f-klass c), Vera (åk 1 London), Nina (åk 1 Dublin), Amelie (pedagog i förskoleklass a)

Dagordning:

* Närvaro

* Föregående protokoll

* Hattparad

* Övrigt

Anteckningar från mötet (protokoll):

* Det är roligt med boden och alla leksaker. Ett förslag är att vi skriver på dörren vilka leksaker som finns. Kom ihåg att det är de vuxna som bär huvudansvaret för leksakerna!

* A-K undersöker om vaktmästaren kan måla upp plan för schack- och fiaspel och förtydliga de planer som redan finns.

* I samband med Valborg kommer vi att hälsa våren välkommen med den årliga hattparaden som går av stapeln fredag den 28/4. Dagen till ära kan du tillverka en hatt eller styla/pynta en hatt/keps som du redan har. Ge varandra tips. Det kommer att utses en vinnare i varje klass. (F-klasserna: fyra st, åk 1: fyra st klasser och åk 2: två st klasser =10 st priser). Ex på priser diplom, penna, sudd, glasögon, godis, halsband. A-K fixar priser. Elevrådets klassrepresentant utser tillsammans med klassens pedagog en vinnare i den egna klassen. Barnen får gärna göra skyltar att sätta upp som reklam. Skyltarna sätts upp på de ställen man tycker att de passar.

* Övrigt:

Barcelona: Vi önskar fler lekar på fritids och/eller disco.

London: Vissa toaletter är ofräscha, håll snyggt och rent efter dig. Torka upp vatten efter dig.

F-klasserna: Vi önskar en gemensam städdag för hela/stora delar av skolan. A-K hör med Helen som har anmält skolklasserna till ett städprojekt. Ett önskemål är att avsluta städdagen med gemensam korvgrillning och aktiviteter.

2A: Var försiktiga med fotbollsmålen. De går lätt sönder. Vi vill påminna om att prata med ”små bokstäver”, särskilt viktigt i bamba.

2B: Många slänger mat i bamba. Ta lagom mycket och ta hellre om. Om du spiller, torka upp efter dig!

Inför nästa elevrådsmöte vill vi att ni på era klassråd: * läser anteckningarna från elevrådet (protokollet) * vad vill ni (klassen) att vi lyfter på nästa elevrådsmöte? Lämna synpunkterna till era representanter.

Tid för nästa elevråd 26/4 kl 08:30-09:15. VIKTIGT att alla är på plats då vi ska stämma av kommande hattparad! Plats: Grupprum hos åk 2, sal 211

Hälsningar Anna-Karin Morkvist

 

Elevråd 161026

Närvarande:

Anna-Karin (lärare åk2), Betty (f-klass d), Elvira (f-klass b), Stella (f-klass a), Amanda (f-klass a), Oskar (2a), Nora (2b), Otto (åk 1 Barcelona), Maximiliam (f-klass c), Vera (åk 1 London), Emma (åk 1 Rom), Nina (åk 1 Dublin), Gisela (pedagog i förskoleklass a)

Dagordning:

* Närvaro

* Föregående protokoll

* Förslag till bättre bambamiljö

Protokoll:

* Alla är närvarande

* Vi vill påminna om att ha regelbundna klassråd och att skicka hem skolans regler för påskrift.

* Bra att ha en pärm för att samla protokoll från klassråd och elevråd.

* Här är några av våra förslag/tankar till en lugnare bambamiljö:

* 5-10 tysta minutrar, använd gärna smileysfigurer för att synliggöra när man får prata/inte prata (dessa har åk1och åk2). Tänk på ljudnivån och på vår bambapersonal som arbetar här hela dagarna.

* Prata i samtalston både i kön och vid borden.

* Vi går i bamba.

* Mobilfri zon, vuxna måste säga till de elever som använder mobiler. * Vi går inte före i kön när man skrapar sin tallrik, hjälp de mindre som inte når upp.

* Ställ tallriken, besticken och glasen på rätt plats vid diskinlämningen. * Städa upp efter dig. Tag med en servett så blir det enkelt att torka upp om du spiller.

* För att undvika ”smörkladd” och långa köer vid smörgåsbordet, lägg en klick smör på din smörgås och smöra den med din egna kniv vid din plats.

* Vi slänger inte skräp/snus i bamba eller under borden.

* Viktigt att ALLA (elever och pedagoger) passar tiderna i bamba. Man äter lunch en gång/dag.

* Alla klasser bör ha en pedagog/flera pedagoger som ansvarar för klassen inne i bamba och som möter upp klassen innan man går in.

* Det är bra med bestämda platser, då vet alla vart man ska sitta och ingen behöver känna att man sätter sig på ”fel” plats. Många vaktar platser till sina kamrater och då kan man känna sig osäker.

* Ibland tar maten slut. Tag lagom mycket mat och tag hellre om. Vi ska försöka undvika att slänga mat.

Inför nästa elevrådsmöte vill vi att ni på era klassråd: * ber elevrådsrepresentanterna läsa protokollet från elevrådet * samtalar och ger tips på hur vi kan få det bättre på fotbollsplanerna

Vi diskuterar sedan i elevrådet om vilka förändringar/förbättringar vi kan göra vid fotbollsplanerna. Lämna synpunkterna till era representanter.

Tid för nästa elevråd 1/1 2017 kl 08:30-09:15 Plats: Grupprum hos åk 2, sal 211

Hälsningar Anna-Karin Morkvist

 

Elevråd 160928

Närvarande:

Anna-Karin (lärare åk2), Betty (f-klass d), Elvira (f-klass b), Stella (f-klass a), Amanda (f-klass a), Oskar (2a), Nora (2b), Otto (åk 1 Barcelona), Maximiliam (f-klass c), Vera (åk 1 London), Emma (åk 1 Rom), Nina (åk 1 Dublin), Gisela (pedagog i förskoleklass a)

Dagordning:

* Presentation av medlemmarna

* Vad är ett elevråd/klassråd?

* Genomgång av skolans gemensamma trivselregler

Protokoll:

* Det är viktigt att alla har klassråd regelbundet så att representanterna kan ta med tankar/idéer till elevrådet.

* Vi tycker att det är viktigt med gemensamma regler på skolan.

* Vi tycker att reglerna är bra. Utöver dessa är det viktigt att klasserna också ser över sina ”egna” klassregler och gör dessa synliga.

* Åk 1 (Rom) har en ”ensamtrappa”. Om man känner sig ensam på någon rast kan man gå hit. Då ser kamraterna att man behöver någon/några att leka med. Kanske vill fler klasser använda sig av denna trappa?

* Förskoleklasserna upplever att det är svårt att få plats på fotbollsplanerna och att stämningen kan vara hård/tuff bland spelarna. Alla har nästan rast samtidigt (ca 09:15, 09.20) och det är många barn som vill spela fotboll. Det finns bestämda platser på fotbollsplanerna; planen närmast idrottshallen f-åk 2, mellanplanen åk 4-6 och planen närmast A-huset åk 7-9. (Om någon plan är ledig får man naturligtvis spela på den).

Inför nästa elevrådsmöte vill vi att ni på era klassråd: * ber elevrådsrepresentanterna läsa protokollet från elevrådet * presenterar skolans gemensamma regler (se bifogad länk) * samtalar och ger tips om hur vi kan få det bättre på fotbollsplanerna * samtalar och ger tips om hur vi kan få en lugnare miljö i bamba

Vi diskuterar sedan i elevrådet om vilka förändringar/förbättringar vi kan göra vid fotbollsplanerna och i bamba. Så lämna synpunkter till era representanter.

Tid för nästa elevråd 26/10 Plats: Grupprum hos åk 2, sal 211

Hälsningar Anna-Karin Morkvist