Protokoll från mötet 28 september

Dagordning elevråd Vallhamra skola år 4-6

Datum    2015 09 28

 • Ordförande i Elevrådet detta läsår är Adrian från 6d och sekreterare är Cilla från 6a 
 • Val av justerare
  • Sanna
 • Närvarande
  • 6b 6c 6a 4f 4(Otto) 4e 4c 5a 5c 5d 5b 6d 6f 6e 4(Tindra)
 • Vad ska vi göra?
  • Vi ska starta blogg! Cilla och Adrian sitter med Anette efteråtför att bestämma utseende.
 • Rapporter:
  • Skolledning/lärare
  • Klassrapporter
   • Tindra – fler gungor, finns bara en. Torkskåp
   • 6E- Fler klockor. Studsmatta. Bänkar under regnskydett. Regn skydd till cykelställ. Vart tog rapen i vägen? , den blev förstörd
   • 6F-6D- inebandy plan istället för gym. Störe fotbolls mål. Bestämda regler på fotbollslag

Vem har planen när? . Tar upp önskelappar i bamba på fredagarna

   • 5or- duschar med draperi. Oftare frukt till maten. När kommer kompisgungan?. Enklare mat. Nya nät till målen. Uppdelade grönsaker. Mer platser i bamba
   • 4or – Mera mat, När det är god mat. Kranarna i bamba är förtröga,  mera dricksvatten kran. Laga regnbåset. Fixa klockan så att den går rätt.  åter kommer med en stretfotbollsplan? Väggar i studiehalen.
   • 6A-6B-6C Gå in från rast 5 minuter innan lektion. Mera barnmat
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

Justeras:
_______Sanna Rezai______________________________